Описание:  Цена   Срок  
Кратка приказка в текстови файл (1 стр.) 150 лв 3 дни
Приказка в текстови файл ( от 3 до 5 стр.) 200 лв 5 дни
Дълга приказка в текстови файл (до 10 стр.) 500 лв 7 дни
Дълъг разказ в текстови файл (до 20 стр.) 1000 лв 15 дни
Новела в текстови файл (до 40 стр.) 2000 лв 30 дни
Стихотворение два куплета в текстови файл 100 лв 2 дни
Стихотворение четири куплета в текстови файл 200 лв 2 дни
Роман, около 200 страници
В цената е включено редактиране и коригиране от професионалисти в издателския бранш. Възможни са няколко редакции до одобрение от клиента. Ръкописът се предава във вид и качество, готови за издаване.
20000 лева 1 година